Assessbase CS

Benchmark, improve then dig a little deeper...

Drive the performance of your organisation

AssessBase can help any organisation measure, track and improve performance in the areas they are most interested in.

From start-ups looking to engineer fast growth, through to successful businesses dealing with a crisis, or multinationals keen to adopt a sustainability culture, AssessBase can help.

Your diagnostic on the efqm model

Dotazník

"Ochutnávka" hodnocení pomocí jednoduchého dotazníku pomáhá „zvědavým / méně vyspělým“ organizacím identifikovat jejich aktuální pozici a určit potenciální příležitosti ke zlepšování.

Business matrix

Tento nástroj umožňuje provést podrobnější hodnocení všech kritérií Modelu EFQM a bodové hodnocení na úrovni prvků logiky RADAR. Prostřednictvím tohoto nástroje organizace získá detailnější přehled o své výkonnosti.

Business matrix advanced

Tento nástroj umožňuje provést komplexní hodnocení na úrovni subkritérií Modelu EFQM s využitím pomocných bodů a bodové hodnocení zohledňující všechny atributy logiky RADAR. Prostřednictvím tohoto nástroje organizace získá detailní přehled o své výkonnosti a identifikuje, v jakých oblastech aktuálně exceluje a kde má příležitosti k dalšímu zlepšování.

TRY THE FREE QUESTIONNAIRE

BOOK YOUR DEMO

Additional diagnostic tools are available to help organisations focus on specific areas of improvements, such as innovation, Circular Economy, Net Zero, the UN SDG, …

Your diagnostic on sustainability

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika

Jedním ze způsobů, jak může organizace prokázat, že má kulturu udržitelného rozvoje, je, že opustí přístupy tradiční lineární ekonomiky „vytěžit – vyrobit – použít – vyhodit“ a přijme strategii založenou na principech cirkulární ekonomiky.

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) představují program rozvoje, jehož smyslem je dosáhnout lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny. EFQM uznává roli, kterou mohou organizace hrát při podpoře těchto cílů a souvisejících dílčích cílů.

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Net zero

Net zero

At the heart of a Net Zero world is the desire to achieve, globally, Net Zero carbon emissions by 2050. In this necessary transformation, do you want to be a winner, a survivor or a casualty?

Your diagnostic on innovation

Inovace

Inovace

Tváří v tvář masivním disrupcím nebyly inovace nikdy důležitější. Naše metody a technologie vám umožňují zhodnotit schopnost vaší organizace vytvářet správnou inovační kulturu, ale také dosahovat výsledků.

Your diagnostic on change management

Disrupce

Disrupce

Jak dobře je vaše organizace připravena na zvládání disrupce a zásadních změn? Jak efektivně je vaše organizace řízena dnes, v době narušení? Zjistěte to prostřednictvím našeho jednoduchého dotazníku.

Your diagnostic as a school

Vzdělávání

Vzdělávání

Vzdělávání je klíčem k dosažení lepší budoucnosti a od škol se očekává, že v této oblasti dosáhnou vynikajících výsledků. Nástroje níže vám pomohou změřit aktuální výkonnost školy a poskytnou vám poznatky potřebné k tomu, abyste se mohli zlepšit a dosáhnout lepších výsledků.

Vzdělávání

Contact us for a demo

Let us show you the power of Organisational Insights from AssessBase. Contact us for a demo today.

GLOBAL HEAD OF DIGITAL SERVICES

Vinciane Beauduin

Vinciane Beauduin